Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta.

Verotuksen uudet tuulet - mikä muuttuu?

Lea Sinivaara 1.12.2017 8:39

Verottaja on tehnyt omaan toimintaansa viime vuosina isoja muutoksia. Näkyvissä on aitoa pyrkimystä byrokratian vähentämiseen, tehokkaisiin sähköisiin prosesseihin ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen. Ihan pitää hämmästellä miten suvereenisesti verottaja on ottanut haltuunsa suuria ohjelmamuutoksiaan ja lyhyellä ajalla – lisää on myös tulossa.

Osakkeet yhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa - mitä ottaa huomioon?

Vieras 1.11.2017 12:48

Yhtiöillä on usein taseellaan erilaisia osakkeita. Ne voivat olla joskus hankittuja vanhoja puhelinyhtiön osakkeita, kannatuksesta hankitun lähipiiriyhtiön osakkeita tai vaikka toimitilakiinteistön osakkeita. Ajan myötä niiden tarkoitus tai tarve yhtiön liiketoiminnan näkökulmasta on muuttunut, yhtiö on listautunut tai jopa sulautunut johonkin toiseen yhtiöön. Yhtiön oma liiketoimintakin on voinut muuttua siten, että kirjanpidollisesti tai verotuksellisesti osakkeiden käyttötarkoituksen ja siten verokohtelun voidaan katsoa muuttuneen. 

Ajoissa suunniteltu yrityskauppa kannattaa – vältät verotuksen sudenkuopat 1/2

Petri Korkiamäki 24.3.2017 13:05

Yrityskaupparintamalla on paljon keskusteltu siitä, että ajoissa aloitettu ja hyvin valmisteltu yrityskauppaprosessi mm. edesauttaa oman yrityksen arvon luomista ja kehittämistä, sekä yhtiön johtamista ja asioiden dokumentointia.

Uusi osinkoveroesitys vie väärään suuntaan

Mikko Akselin 10.2.2017 17:21

 


Valtionvarainministeriön verotyöryhmän eilen julkistama esitys yritysverotuksen kehittämisestä ei ollut pelkästään askel väärään suuntaan, vaan suorastaan kolmiloikka kovalla vauhdilla.

Toteutuessaan esityksen muutokset heikentäisivät yrittäjyyden, omistajuuden, kasvun ja työllistämisen kannusteita. Orastavan talouskasvun puhaltaminen liekkeihin edellyttää kannustavaa yrittäjyyden toimintaympäristöä ja vahvaa motivaatiota yrittäjävastuun kantamiseen. Osinkoverotuksen kiristäminen ei näitä tue.

Voiko verokarhun todellakin kesyttää?

Lea Sinivaara 8.12.2016 13:21

Vuosi 2016 lähenee jo loppuaan, viimeinen kuukausi on alkanut ja on aika tehdä tilinpäätös tästä vuodesta ja viimeistään nyt suunnitella tulevaa. Verokarhua on yritetty kesyttää Veronmaksajain mukavilla mainoksilla ja videoklipeillä, mutta tulevat monet muutokset eivät sentään ihan näin leppoisaa kuvaa anna verottajasta tulevalle vuodelle.

Yrityksen perustamisen sudenkuopat - ammattitaito ja yrittämisen status

Lea Sinivaara 8.7.2016 8:51

Laitoin mielenkiinnosta googleen hakusanaksi ”Uuden yrityksen perustaminen”. Kaikki, jotka sen ovat tehneet tietävät, että erilaisia ohjeistuksia tarjoavia sivustoja löytyy ja paljon! Unohdetaan ns. maksetut mainokset ja katsotaan tarkemmin puolueettomia ja varteenotettavia vaihtoehtoja kuten Yritys-Suomi, Suomen Yrittäjät ry, Verohallinto ja PRH. Kaikki esitelevät samaa asiaa eli yrityksen perustamista, mutta vähän eri näkökulmista. Useimmat sivut neuvovat seuraavat yrittämisen peruspilarit hyvin:

Työnantajamaksut laskussa globaalisti – Suomessa 5,5 % yli keskiarvon

Sanna Vähäkömi 26.2.2016 8:58

Yritysten työntekijöidensä palkkakuluista maksamat sivukulut ovat laskeneet maailmanlaajuisesti 5 % vuodesta 2012, mutta ovat silti noin 20 % työntekijälle maksettavasta vuosittaisesta bruttopalkasta, kertoo UHY Internationalin tuore tutkimus.

Digiajan verottaja panostaa asiakaskokemukseen

Virve Schwach 17.2.2016 10:21

On ilahduttavaa nähdä, että Verohallinnossa digiaikaan siirtyminen ei tarkoita vain papereiden siirtämistä sähköiseen muotoon, vaan aitoa pyrkimystä sähköisiin prosesseihin ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen.

Liiketoiminnan harjoittaminen Suomessa [Uusi opas, englanniksi]

Suvi Vilokkinen-Määttä 27.8.2015 14:58

Doing Business in Finland

Liiketoiminnan harjoittaminen uudessa maassa on aina omanlainen projektinsa. Suomen verotus, yritysmuodot, sosiaaliturva ja työaikalaki vaativat perehtymistä ulkomaisilta toimijoilta. Ajantasaisen tiedon löytyminen ja paikallisen kumppanin osaaminen kohdemaassa on kultaakin kalliimpaa byrokratian ja kohdemaan lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi. Mutta miten löytää tietoa maan käytännöistä ja sopivasta kumppanista?

Kiinteä toimipaikka – vaihtoehto ulkomaiselle tytäryritykselle?

Sanna Vähäkömi 6.8.2015 13:49


Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on yksi yrityksen suurimmista haasteista. Kansainvälistyminen tapahtuukin yleensä vaiheittain. Ensiaskeleet kansainvälisessä toiminnassa otetaan monesti osallistumalla esimerkiksi yksittäiseen projektiin. Toisessa vaiheessa vientiä pyritään lisäämään kohdemaihin, mutta myynti ja markkinointi tapahtuvat vielä kotimaasta. Kun liiketoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa kohdemarkkinoilla, on aika päättää kiinteän toimipaikan tai tytäryrityksen perustamisesta ulkomaille.

Lataa taloushallinnon ulkoistajan opas

Tilaa uutiskirjeemme

Uusimmat artikkelit


Maksuton nykytila-analyysi

Laadimme taloushallintonsa kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille puolueettoman raportin yrityksen taloushallinnon nykytilasta ja mahdollisista kehittämiskohteista veloituksetta.

Tilaa analyysi