Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta.

Miten sähköinen taloushallinto auttaa kasvattamaan yrityksesi arvoa?

Suvi Vilokkinen-Määttä 22.9.2017 14:57

  

Taloushallinnon sähköistäminen on kokonaisuus, jossa tekniikka ei ole itse tarkoitus vaan työväline tehokkaampaan johtamiseen. Järjestimme aiheesta webinaarin yhteistyössä ohjelmistotalo Procountor Oy:n kanssa. Näytimme konkreettisesti miten sähköinen taloushallinto auttaa tavoitteellisesti kasvattamaan yrityksen arvoa ja kehittämään liiketoimintaa.

Yrityksen arvo

Antti Liimatainen 21.4.2017 14:47

Yrityksen keskeisin tavoite on tuottaa yrityksen omistajille lisää arvoa. Arvonmääritystä tarvitaan liike-elämässä esimerkiksi rahoitus- ja sijoitusneuvotteluissa, yrityskaupoissa ja sukupolven vaihdoksissa. Yrityksen arvon voi määrittää monella tavalla. Käytännön työ yritysjärjestelykentässä osoittaa, että tyypillisesti yritysten ostajat arvioivat arvon käyttökatteen, liikevoiton tai tuloksen perusteella.

Henkilöstöhallinto helpoksi

Vieras 23.9.2016 14:50

Oli sitten yrityksesi pieni, keskisuuri tai iso, hallitsee henkilöstön hallinnointia suunnilleen samat lainalaisuudet. Jokaisen työntekijän työsuhde alkaa ja loppuu jossain vaiheessa ja näiden kahden pisteen välille mahtuu useita toimintoja, joissa järjestelmä voi helpottaa elämääsi.

Pk-yrityksen talousjohtamisen checklist - huomioi nämä asiat

Lea Sinivaara 7.6.2016 12:58


Tiedotusvälineissä kirjoitetaan ja sosiaalisessa mediassa keskustellaan talousjohtamisesta ja silloin usein tarkoitetaan numeerinen johtamista. Hyvä niin, sillä joku pohja tulevaisuuden tavoitteilla pitää olla. Tämä johtamistapa vain on takapainotteinen, peräpeiliin katsova. Mennyttä tietoa voidaan käyttää analysointiin ja eilisestä pitää ottaa opiksi. Huominen rakennetaan kuitenkin tulevaisuuden tavoitteille ja yritystä ohjataan oikeaan suuntaan tahtotilan mittareiden avulla.

Oikeilla mittareilla maaliin - hallitse liiketoimintatietoasi

Vieras 23.5.2016 15:17

Yrityksen liiketoimintaan liittyy paljon tietomassaa. Välillä datan perkaaminen ja hallitseminen voi tuntua vaikealta. Oletko kenties kuullut Business Intelligencestä eli liiketoimintatiedon hallinnasta, mutta et ihan tiedä mistä siinä oikeasti on kyse tai miten se konkreettisesti voisi hyödyttää yritystäsi? Tämä teksti toivottavasti selkeyttää ajatuksiasi. 

Nostetaan talousjohtaminen uudelle tasolle

Sanna Vähäkömi 19.5.2016 7:44

Talousjohtaminen jaetaan usein kolmeen osaan: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen talousjohtamiseen. Strateginen talousjohtaminen käsittää kuvan koko yrityksen taloudesta kun taas taktisella johtamisella tarkoitetaan taloudellisten tavoitteiden asettamista. Operatiivinen talousjohtaminen sisältää varsinaisen talousraportoinnin. Kaikki yritykset eivät tarvitse omaa talousjohtajaa, mutta jokainen menestyvä yritys tarvitsee ammattimaista talousjohtamista, jossa kaikki sen kolme osaa toimivat saumattomasti yhdessä.

Ohjaa yritystäsi arkipäivän mittareilla

Vieras 27.4.2016 14:49

Datan hyödyntäminen on entistä tärkeämpi osa jokapäiväisiä päätöksiä ja ruohonjuuritason tekemistä. Uusien ketterien ja edullisten raportointityökalujen ansiosta analytiikka ei ole enää suuryritysten etuoikeus. Nyt myös PK-yrityksillä on mahdollisuus analysoida omaa dataansa ja saada siitä kilpailuetua.

Benchmarking - oppiminen muiden menestyksestä

Antti Liimatainen 21.4.2016 12:46

 

Jokainen yritys keskittyy ensisijaisesti omaan tekemiseensä ja pääsemään kohti asettamiaan päämääriä. Yrityksen on kuitenkin tarkoituksenmukaista haastaa itsensä säännöllisesti tekemisen laadun ja tavoitteiden suhteen. Käytäntö on osoittanut, että yrityksen omistajien ja johdon on toisinaan hankalaa ottaa kantaa objektiivisesti puolueettomalla tasolla liiketoiminnan suorituskykyyn liittyviin kysymyksiin.

Miten sähköinen taloushallinto auttaa kasvattamaan yrityksesi arvoa?

Suvi Vilokkinen-Määttä 12.4.2016 8:43

  

Taloushallinnon sähköistäminen on kokonaisuus, jossa tekniikka ei ole itse tarkoitus vaan työväline tehokkaampaan johtamiseen. Järjestimme aiheesta webinaarin yhteistyössä ohjelmistotalo Procountor Oy:n kanssa. Näytimme konkreettisesti miten sähköinen taloushallinto auttaa tavoitteellisesti kasvattamaan yrityksen arvoa ja kehittämään liiketoimintaa.

Exit ja Transaction readiness – termit jotka omistajien tulisi tuntea

Antti Liimatainen 14.3.2016 13:09

Jokaisella yrityksen omistajalla on edessään exit. Luopuminen on väistämätöntä ja se tapahtuu tavalla tai toisella. Exit voidaan toteuttaa hallitusti tai vaihtoehtoisesti pakon edessä hallitsemattomasti. Puhutaan myös positiivisesta exitistä tai negatiivisesta exitistä.

Ilmoittaudu webinaariin: Yksilön kehittäminen edistää yrityksen menestymistä