Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta.

Työnantajamaksut laskussa globaalisti – Suomessa 5,5 % yli keskiarvon

Sanna Vähäkömi 26.2.2016 8:58

Yritysten työntekijöidensä palkkakuluista maksamat sivukulut ovat laskeneet maailmanlaajuisesti 5 % vuodesta 2012, mutta ovat silti noin 20 % työntekijälle maksettavasta vuosittaisesta bruttopalkasta, kertoo UHY Internationalin tuore tutkimus.

Uusi laki parantaa pienten vientiyritysten asemaa markkinoilla

Mikko Akselin 18.9.2015 11:12

Pitkään vireillä ollut kirjanpitolain uudistus on tulossa hallituksen käsittelyyn viikolla 43. Koulutustilaisuuksia aiheesta on markkinoitu hyvissä ajoin keväästä lähtien, mutta tositoimiin päästäneen vasta loppuvuodesta. Odotan, että uudistukseen sisältyy myös olennainen muutos pääomalainan kirjanpitokäsittelystä.

Liiketoiminnan harjoittaminen Suomessa [Uusi opas, englanniksi]

Suvi Vilokkinen-Määttä 27.8.2015 14:58

Doing Business in Finland

Liiketoiminnan harjoittaminen uudessa maassa on aina omanlainen projektinsa. Suomen verotus, yritysmuodot, sosiaaliturva ja työaikalaki vaativat perehtymistä ulkomaisilta toimijoilta. Ajantasaisen tiedon löytyminen ja paikallisen kumppanin osaaminen kohdemaassa on kultaakin kalliimpaa byrokratian ja kohdemaan lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi. Mutta miten löytää tietoa maan käytännöistä ja sopivasta kumppanista?

Houkutteleeko Suomi ulkomaisia investointeja?

Sanna Vähäkömi 18.8.2015 9:24

Ulkomaiset investoinnit ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle. Niiden merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tarvitsemme lisää ulkomaisia investointeja maamme kasvun ja kehityksen tukemiseen: uuden yritystoiminnan rahoittamiseen sekä vientitulon ja työpaikkojen luomiseen. Ulkomaisten investointien myötä saamme myös lisää pääomaa tuotekehitykseen sekä pystymme vahvistamaan tietotaidon ja osaamisen karttumista yrityksissä. Mutta onnistuuko Suomi houkuttelemaan ulkomaista pääomaa?

Kiinteä toimipaikka – vaihtoehto ulkomaiselle tytäryritykselle?

Sanna Vähäkömi 6.8.2015 13:49


Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on yksi yrityksen suurimmista haasteista. Kansainvälistyminen tapahtuukin yleensä vaiheittain. Ensiaskeleet kansainvälisessä toiminnassa otetaan monesti osallistumalla esimerkiksi yksittäiseen projektiin. Toisessa vaiheessa vientiä pyritään lisäämään kohdemaihin, mutta myynti ja markkinointi tapahtuvat vielä kotimaasta. Kun liiketoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa kohdemarkkinoilla, on aika päättää kiinteän toimipaikan tai tytäryrityksen perustamisesta ulkomaille.

Taloushallinnon järjestäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä

Sanna Vähäkömi 4.5.2015 13:06

Yrityksen kansainvälistyminen on pitkä prosessi, jonka suunniteluun on varattava riittävästi aikaa. Jokaisessa maassa on erilainen kulttuuri, toimintatavat ja lainsäädäntö. On tärkeää ottaa etukäteen selvää kohdemaan käytännöistä ja yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksistä. Hyvän liikeidean lisäksi yritys tarvitseekin myös ammattitaitoisen yhteistyökumppanin huolehtimaan monista käytännön järjestelyistä. 

Lataa taloushallinnon ulkoistajan opas

Tilaa uutiskirjeemme

Uusimmat artikkelit


Maksuton nykytila-analyysi

Laadimme taloushallintonsa kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille puolueettoman raportin yrityksen taloushallinnon nykytilasta ja mahdollisista kehittämiskohteista veloituksetta.

Tilaa analyysi