Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta.

Pk-yrityksen talousjohtamisen checklist - huomioi nämä asiat

Lea Sinivaara 7.6.2016 12:58


Tiedotusvälineissä kirjoitetaan ja sosiaalisessa mediassa keskustellaan talousjohtamisesta ja silloin usein tarkoitetaan numeerinen johtamista. Hyvä niin, sillä joku pohja tulevaisuuden tavoitteilla pitää olla. Tämä johtamistapa vain on takapainotteinen, peräpeiliin katsova. Mennyttä tietoa voidaan käyttää analysointiin ja eilisestä pitää ottaa opiksi. Huominen rakennetaan kuitenkin tulevaisuuden tavoitteille ja yritystä ohjataan oikeaan suuntaan tahtotilan mittareiden avulla.

Nostetaan talousjohtaminen uudelle tasolle

Sanna Vähäkömi 19.5.2016 7:44

Talousjohtaminen jaetaan usein kolmeen osaan: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen talousjohtamiseen. Strateginen talousjohtaminen käsittää kuvan koko yrityksen taloudesta kun taas taktisella johtamisella tarkoitetaan taloudellisten tavoitteiden asettamista. Operatiivinen talousjohtaminen sisältää varsinaisen talousraportoinnin. Kaikki yritykset eivät tarvitse omaa talousjohtajaa, mutta jokainen menestyvä yritys tarvitsee ammattimaista talousjohtamista, jossa kaikki sen kolme osaa toimivat saumattomasti yhdessä.

Benchmarking - oppiminen muiden menestyksestä

Antti Liimatainen 21.4.2016 12:46

 

Jokainen yritys keskittyy ensisijaisesti omaan tekemiseensä ja pääsemään kohti asettamiaan päämääriä. Yrityksen on kuitenkin tarkoituksenmukaista haastaa itsensä säännöllisesti tekemisen laadun ja tavoitteiden suhteen. Käytäntö on osoittanut, että yrityksen omistajien ja johdon on toisinaan hankalaa ottaa kantaa objektiivisesti puolueettomalla tasolla liiketoiminnan suorituskykyyn liittyviin kysymyksiin.

Miksi pk-yritysten talousohjaus epäonnistuu?

Minna Salmijärvi 9.12.2015 14:29

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä peräpeiliin vilkuilu ei riitä. On ennakoitava tulevaa ja tehtävä oikeita päätöksiä riittävän ajoissa. Yritysjohdon haasteena on saada järjestelmistä reaaliaikaista tietoa ja hyödyntää sitä oikein. Mitä taloustietoja tulisi seurata ja miten? Kuinka jalkauttaa päätökset organisaatioon? Huomioimalla seuraavat kolme asiaa onnistut ohjaamaan yritystäsi oikeaan suuntaan ja kasvattamaan sen arvoa:

Yrittäjä, tukeeko talousraportointi päätöksentekoasi?

Minna Salmijärvi 6.10.2015 8:19

Tuloslaskelma kertoo tuliko voittoa vai tappiota. Taseen puolella näkyvät yrityksesi varallisuus, velat ja oma pääoma. Siinä on kirjanpidon lakisääteinen raportointi yksinkertaistettuna. Tuloslaskelman ja taseen kertomat tiedot ovat yrittäjälle todella tärkeitä sitä en kiistä, mutta tavoitteellisen ja tarkoituksenmukaisen liiketoiminnan kannalta talousraportoinnin tulisi tarjota kohdistetumpaa tietoa. Haastankin pohtimaan tukeeko nykyinen talousraportointisi riittävästi päätöksentekoasi?

Milloin yrityksen on järkevää hyödyntää ulkoistettua controlleria?

Minna Salmijärvi 24.6.2015 14:15

 controller_ulkoistus

Kirjoitin aiemmassa blogikirjoituksessani siitä miten controller voi auttaa yritystä. Uskon vahvasti siihen, että liiketoimintaa hyvin tuntevalla, johtoa sparraavalla controllerilla on parhaimmillaan paljon annettavaa yrityksen menestymiseen. Tässä kirjoituksessa pureudun tarkemmin siihen miten yrityksen taloudelliseen johtamiseen tarvittavaa osaamista ja resursseja voidaan järjestää tehokkaasti. Milloin ratkaisua kannattaa hakea oman organisaation ulkopuolelta? Mitä hyviä tai huonoja puolia palvelun ulkoistamisella voi olla?

Miten controller voi auttaa yritystäsi?

Minna Salmijärvi 11.6.2015 11:21

Controllerin ammattinimike on vakiintunut kuvaamaan taloushallintoalan koulutuksen saanutta ammattilaista, joka esimerkiksi tuottaa yrityksen tai julkisen organisaation johdolle taloudellista tietoa, osallistuu budjetointiin ja seuraa organisaationsa toimialan kehitystä. Valvontaan viittaava nimike tuo helposti mieleen sen henkilön, jonka rooliin kuuluu kysellä tositteiden ja matkalaskujen perään. Mutta, onko controller todellakin nipottaja? Vai onko hän johdolle tukihenkilö, joka pystyy seulomaan taloustiedosta merkityksellisiä asioita kuten esimerkiksi parhaiten kannattavan liiketoiminnan osatekijöitä, ja näin tukemaan johtoa päätöksenteossa?

Miten yrityksen arvo määritellään?

Antti Liimatainen 29.5.2015 11:23

Yrityksen keskeisin tavoite on tuottaa yrityksen omistajille lisää arvoa. Arvonmääritystä tarvitaan liike-elämässä esimerkiksi rahoitus- ja sijoitusneuvotteluissa, yrityskaupoissa ja sukupolven vaihdoksissa. Yrityksen arvon voi määrittää monella tavalla. Käytännön työ yritysjärjestelykentässä osoittaa, että tyypillisesti yritysten ostajat arvioivat arvon käyttökatteen, liikevoiton tai tuloksen perusteella.

Yrityksen arvon johtaminen ja kasvu

Antti Liimatainen 5.4.2015 0:00

Suomalaisissa pk-yrityksissä talouden ohjaaminen vastaa keskimäärin tilannetta, jossa autoa pyrittäisiin pitämään tiellä peruutuspeilistä vilkuilemalla. Tyypillisiä liiketoiminnan johtamisen työkaluja ovat kuukausittaiset tuloslaskelmaraportit ja budjetointi tilikausittain. Osalla yrityksistä ei valitettavasti ole resursseja ja osaamista hyödyntää näitäkään.

Lataa taloushallinnon ulkoistajan opas

Tilaa uutiskirjeemme

Uusimmat artikkelit


Maksuton nykytila-analyysi

Laadimme taloushallintonsa kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille puolueettoman raportin yrityksen taloushallinnon nykytilasta ja mahdollisista kehittämiskohteista veloituksetta.

Tilaa analyysi